top of page

gündensanat, TÜBİTAK 1001-COVID19 çağrısı kapsamında Doç. Dr. Eser Selen, Dr. Aylin Sunam, Dr. İdil Akın, Aslı Kobaner, Hilal Bıçakcı, ve Arda Kaplan'dan oluşan araştırma ekibi (Kadir Has Üniversitesi) tarafından Küresel COVID19 Salgınının Türkiye'deki Çağdaş Sanatı Dönüştürücü Etkileri başlıklı projenin duyurulması, işleyişinin takibi, projeden elde edilecek sonuçları yayımlama ve yaygınlaştırma amacı ile oluşturulmuş bir çağdaş sanat platformudur. Ekibimiz, Mart 2020 itibariyle küresel bir boyut kazanan Covid19 salgınının hayata etkisini çağdaş sanat perspektifinden ele almak üzere bir araya gelmiştir.

Araştırmamız salgının Türkiye’nin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında büyük rol oynayan çağdaş sanat alanına dair mevcut, öngörülen ve öngörülemeyen etkilerini sanatçılar, sanat profesyonelleri ve sanat izleyicilerinden oluşan örneklem grubu ile, sosyal ve beşerî bilimler perspektifinden inceleyerek araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma salgının Türkiye çağdaş sanat evrenine olan etkilerini görünür hale gelmesini, kültür ve sanat sektörünün altyapısının güçlendirilmesine yönelik bilgi ve belge sağlayarak, çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Projenin süreçleri www.gundensanat.com ve @gundensanat sosyal medya hesaplarından gözlemlenebilir.

 

Takipte kalın. 

Klank.Ist | Şubat 2020

Küresel Covid19 Salgınının

Türkiye'deki Çağdaş Sanatı Dönüştürücü Etkileri

bottom of page