top of page
  • Eser Selen

İnfografik #1: Çağdaş Sanat ve COVID-19“Küresel COVİD-19 Salgınının Türkiye’deki Çağdaş Sanatı Dönüştürücü Etkileri” başlıklı araştırmamız ile küresel COVID-19 salgınının (COVID-19) çağdaş sanata olan mevcut ve öngörülen etkilerinin, sanatçılar, sanat profesyonelleri ve sanat izleyicilerinden oluşturduğumuz örneklem grubumuzla, sosyal ve beşerî bilimler perspektifinden inceleyip araştırarak ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladık.


Araştırmada COVID-19’un Türkiye’deki çağdaş sanat alanına olan mevcut ve öngörülen etkilerini çok boyutlu faktörlerinin analizleri ile ortaya çıkan bulguları yaygınlaştırmayı hedefledik.


Bu hedefimize yönelik hazırladığımız infografik serimizden #1: Çağdaş Sanat ve COVID-19"u sizlerle paylaşıyoruz.


Seriye nicel bulgularımızı ile devam edeceğiz. Takipte kalınKüresel Covid19 Salgınının

Türkiye'deki Çağdaş Sanatı Dönüştürücü Etkileri

bottom of page